Pravidla soutěže na Facebooku

1. Pořadatel soutěže 

1.1 Pořadatelem soutěže je Kristýna Pekárková, Pod Hájkem 6, Brno 62100, IČ 02579367 (dále jen pořadatel).

1.2. Tato soutěž není pořádána ve spolupráci s nikým jiným, ani s Facebookem.

2. Doba platnosti soutěže 

2.1 Soutěž probíhá od 14.8.2023. do 10.9.2023. 23:59 hodin. 

2.2. Soutěž probíhá online na Facebookové stránce Hennéria Brno - krása a sebevědomí s hennou.

 

3. Účastníci soutěže 

3.1 Soutěže se může zúčastnit osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“). 

3.2 Účastník musí splnit 2 podmínky: 

a) Stát se fanouškem stránky Hennéria Brno - krása a sebevědomí s hennou.

b) Dát do komentářů soutěžního příspěvku svůj časový odhad v sekundách ( dále jen “TIP”).

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). 

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol: "Dejte tip v sekundách - za jak dlouho namaluji konkrétní henna obrázek ukázaný v soutěžním příspěvku"

4.2 Výhercem ceny se stane soutěžící, který bude svým tipem nejblíže. Výherce obdrží výhru označenou jako “Výhra” popsané v bodě 5.1. 

4.3 Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní úkol jen jednou. Vyhrát může v rámci soutěže také pouze jednou. 

4.4 Účastníci soutěže musí svůj TIP vložit do komentářů pod soutěžní příspěvek.

4.5 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry a podmínky získání výher 

5.1 Výherce soutěže získá henna design do 30 minut, dle jeho výběru namalovaný v Hennérii na Kořenského 1 v Brně.

5.2 Může být více výherců:

Když bude k 11.9.2023 100 fanoušků na stránce Hennéria Brno - krása a sebevědomí s hennou - 1 výherce.
Když bude k 11.9.2023 500 fanoušků na stránce Hennéria Brno - krása a sebevědomí s hennou - 3 výherci.
Když bude k 11.9.2023 1000 fanoušků na stránce Hennéria Brno - krása a sebevědomí s hennou - 5 výherců.
Když bude k 11.9.2023 2000 fanoušků na stránce Hennéria Brno - krása a sebevědomí s hennou - 8 výherců.

5.3 Výherce soutěže bude o výhře informován označením Facebookového uživatelského jména u oznamovacího příspěvku na Facebook fanpage Hennéria Brno - krása a sebevědomí s hennou a v soukromé zprávě na Facebooku nejpozději do 14.9.2023.

5.4 Pokud více soutěžících odpoví správně, získají výhru všichni. Může být tedy více výherců než 8.

5.5 Výhra je nepřenosná a musí být naplněna nejpozději do 10.10.2023

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „Údaje“).

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 30.7.2023.