Pravidla soutěže na svatebním veletrhu

1. Pořadatel soutěže 

1.1 Pořadatelem soutěže je Kristýna Pekárková, Pod Hájkem 6, Brno 62100, IČ 02579367 (dále jen pořadatel).

1.2. Tato soutěž není pořádána ve spolupráci s nikým jiným.

2. Doba platnosti soutěže 

2.1 Soutěž probíhá od 3.10.2023. do 4.10.2023. 18 hodin. 

2.2. Soutěž probíhá online na Svatebním veletrhu v hotelu Passage v Brně.

 

3. Účastníci soutěže 

3.1 Soutěže se může zúčastnit osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“). 

3.2 Účastník musí splnit 1 podmínku: 

Vyplnit soutežní kartičku - zadat své jméno, emailovou adresu a soutěžní tip.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). 

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol: "Kolik žen pomalujeme na našem stánku v rámci svatebního veletrhu?"

4.2 Výhercem ceny se stane soutěžící, který bude svým tipem nejblíže. Výherce obdrží výhru označenou jako “Výhra” popsané v bodě 5.1. 

4.3 Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní úkol jen jednou. Vyhrát může v rámci soutěže také pouze jednou. 

4.4 Účastníci soutěže musí svůj TIP napsat na papír a vhodit do místa sběru.

4.5 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry a podmínky získání výher 

5.1 Výherce soutěže získá henna design do 30 minut, dle jeho výběru namalovaný v Hennérii na Kořenského 1 v Brně.

5.2 Může být více výherců: Pokud více soutěžících odpoví správně, získají výhru všichni. 

5.3 Výherce soutěže bude o výhře informován na email, který zadal na soutěžní kartičce nejpozději do 10.11.2023.

5.4 Výhra je nepřenosná a musí být naplněna nejpozději do 15.12.2023

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „Údaje“).

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. 

6.4. Soutěžící souhlasí, že jeho emailová adresa, kterou při soutěži použil, bude zařazena do mé emailové databáze. Osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu je zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy. Svůj souhlas může soutěžící kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu. 

Pro každou nevěstu, která se soutěže zúčastní, mám jako dárek připravenou krásnou emailovou sérii, kde získáte mnoho podpory a inspirace na vaší cestě plánování vašeho svatebního dne.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 30.10.2023.