Pravidla soutěže na Měsíční Giveaway

1. Pořadatel soutěže 

1.1 Pořadatelem soutěže je Kristýna Pekárková, Pod Hájkem 6, Brno 62100, IČ 02579367 (dále jen pořadatel).

1.2. Tato soutěž není pořádána ve spolupráci s nikým jiným, ani s Facebookem.

2. Doba platnosti soutěže 

2.1 Soutěž probíhá skoro každý měsíc - v zimě soutěž neprobíhá. Dovoluji si kdykoliv soutěž přirušit, některé měsíce losovat a některé nelosovat.  

2.2. Soutěž probíhá online na www.kristynapekarkova.cz/mesicni-giveaway.

 

3. Účastníci soutěže 

3.1 Soutěže se může zúčastnit osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“). 

3.2 Účastník musí: přidat se do newsletterové databáze vyplněním formuláře (zadáním jména a emailové adresy).

3.3 Pokud účastník se v jakémkoliv emailu v průběhu času odhlásí z odběru (tj. z databáze spojené s touto soutěží), automaticky se vzdává možnosti vyhrát tuto pravidelnou měsíční soutěž. Může se však zase kdykoliv přihlásit vyplněním formuláře.

4. Pravidla soutěže

4.1 Mezi 1. a 5. dnem v měsíci, kdy se losuje, bude vylosovaná emailová adresa ze všech adres, které vyplnily formulář potřebný k zařazení do soutěže. Majitel této emailové adresy se stává výhercem.

4.2 Výherce obdrží výhru označenou jako “Výhra” popsané v bodě 5.1. 

4.3 Každá emailová adresa může být zařazena do databáze jen jednou. 

4.4 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry a podmínky získání výher 

5.1 Výherce soutěže získá henna design do 30 minut, dle jeho výběru namalovaný v Hennérii na Kořenského 1 v Brně.

5.2 Uplatnění výhry musí proběhnout ten samý měsíc.

5.3 Výherce soutěže bude o výhře informován emailem na jeho zaregistrovanou emailovou adresu.

5.4 Výhra je nepřenosná.

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „Údaje“).

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2024.